Projecten

Bovenburen bibliotheek Roden

De bibliotheek in Roden wil haar taken uitbreiden. Dit heeft alles te maken met de hub (vervoersknooppunt) die voor het pand is gekomen. Biblionet Drenthe wil samen met gemeente en provincie de bieb tot een knooppunt van informatie en ontmoeting maken, en…
Speelplaats Dronten

Inwoners buurt Palet Oost in Dronten

Huidige en toekomstige bewoners kregen een stem in het bepalen van de inrichting van speel- en ontmoetingsplaatsen in hun buurt Palet Oost. In coronatijd is het allemaal meer op afstand, samen komen in een bewonersbijeenkomst kan niet. Voor het creëren van…

Omgevingscommunicatie Zuidwolde

In Zuidwolde vindt herinrichting van de Hoofdstraat plaats. Wij dragen zorg voor een soepel verloop van het proces: de uitvoerder kan werken volgens planning en inwoners zijn op de hoogte van wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden en wat dit inhoudt.

Weggebruikers Melkweg in Klijndijk

De gemeente wil zo veel mogelijk aanwonenden en inwoners betrekken bij de herinrichting van de Melkweg in Klijndijk. Een bewonersavond had een geringe opkomst. De werkgroep Verkeer vroeg de gemeente ook de inwoners van Klijndijk te betrekken. Gezien de…
Westerbork

Inwoners Westerbork

De gemeente Midden Drenthe betrok de inwoners van Westerbork bij een herinrichting van de doorgaande weg. De inwoners mochten meedenken over het wel/niet terugplaatsen van bomen en de snelheidslimiet. Tijdens een informatieavond konden inwoners op borden en…
Blauwezone1 1000

Inwoners gemeente Urk

De gemeente Urk heeft de blauwe zone in het Oude Dorp geëvalueerd. Deze was een jaar geleden ingevoerd om de leefbaarheid van inwoners te vergroten. Door het invullen van een enquête konden inwoners en bezoekers de gemeente laten weten hoe ze de blauwe zone…
wijk Noordwest

Inwoners wijk Noordwest in Utrecht

De gemeente Utrecht groeit naar meer dan 400.000 inwoners. Dat heeft ook gevolgen voor de wijk Noordwest. De wijkraad stelt heel duidelijk dat de groei niet ten koste mag gaan van de huidige wijkbewoners. Zij vindt dat de kenmerken die de 13 verschillende…
Water inleiding

Inwoners gemeente Midden Drenthe

Het op- en uitzetten van een digitale enquête voor de inwoners van de gemeente Midden Drenthe. De enquête bestaat uit vragen die gaan over water: van riool tot hevige buien die samenhangen met klimaatverandering tot drinkwater. Wij werken in dit project samen…
Verhoogdvoetpad2

Inwoners Eikenlaan in Muiderberg

De gemeente Gooise Meren wil wensen inventariseren van de inwoners van de Eikenlaan in Muiderberg zodat deze kunnen worden meegenomen bij het uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente. De projectbetrokkenen van de gemeente zijn de assetmanagers…
speelboom

Inwoners wijk Mariahoeve in Muiden

De gemeente wil wensen inventariseren onder inwoners van de wijk Mariahoeve in Muiden zodat deze kunnen worden meegenomen bij het uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente. De projectbetrokkenen van de gemeente zijn de assetmanagers (verlichting,…
Bussum

Inwoners Voormeulenweg en A. Kuyperlaan in Bussum

De mening van inwoners in kaart brengen over het gebruik van de speelplaats in de straat. Hiervoor hebben wij vragen opgesteld, van deur-tot-deur geënquêteerd, de uitkomsten geanalyseerd en verwerkt in een rapport.
kinderboerderij

Inwoners wijk Maarswold in Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal in samenwerking met Lefier wil weten hoe inwoners hun wijk willen verfraaien (voetpaden, kinderboerderij, kleur kozijnen, kunst op de gevels, enz.) Gezamenlijk komen wij tot juiste vragen. Wij stellen de enquête op en schrijven de…
­