Toelichting inrichtingsvarianten Melkweg in Klijndijk

Inleiding
Vanuit het dorp Klijndijk is het verzoek gekomen om de Melkweg in Klijndijk verkeersveiliger in te richten. De gemeente Borger-Odoorn heeft daarom plannen opgesteld voor een betere inrichting van de Melkweg (binnen de bebouwde kom). Hierbij heeft ze rekening gehouden met de knelpunten die afgelopen jaren door inwoners en de werkgroep Verkeer van Klijndijk zijn aangedragen.
 
Ook is rekening gehouden met de functie van deze weg, namelijk een gebiedsontsluitingsweg. De weg heeft immers een ontsluitende functie voor de zuidkant van de gemeente Borger-Odoorn (dorpen Valthermond, Valthe en Klijndijk), om al het verkeer (ook bus en landbouwverkeer) te ontsluiten van/naar de N34. Bij een gebiedsontsluitingsweg hoort, gezien de functie, een maximum snelheid van 50 km/u. Dit is ook vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.

Waarom deze enquête?
In verband met het coronavirus wil de gemeente Borger-Odoorn fysiek contact met inwoners zoveel mogelijk beperken. Deze enquête is opgesteld om alsnog een goed beeld te krijgen van de mening van de aanwonenden en de overige weggebruikers van de Melkweg. Hieronder lichten we de 3 varianten toe, die er op basis van het beleid, wettelijke regels en landelijke richtlijnen en inbreng van inwoners nu overgebleven zijn. Voor een toelichting op de totstandkoming van de varianten KLIK HIER
Een van deze varianten zal uitgevoerd gaan worden. Lees de toelichting en geef daarna uw voorkeursvariant door via de enquête onderaan deze pagina.

 

Variant A

Veranderingen (zie ook foto's en ontwerp):

 • Blokhaag komgrens
  • Snelheidsremmend door vernauwend gevoel bij weggebruikers
 • Rode kruispunten
  • Attentieverhogend en licht snelheidsremmend
 • Schrikhekken en bomen verwijderen bij fiets-/voetoversteek Melkweg-Visserstraat / fietsroute naar Emmen
  • Schrikhekken: extra aandacht voor overstekende fietsers en voetgangers
  • Minder bomen: Overstekende fietsers, voetgangers en overig verkeer op de Melkweg zien elkaar beter.
 • Moeilijk overrijdbare rijrichtingscheiding
  • Snel inhalen wordt lastig, maar wel overrijdbaar in verband met toegang naar woningen
 • Bromfiets op rijbaan
  • Veiliger voor fietsers en snelheidsremmend voor gemotoriseerd verkeer (in combinatie met moeilijk overrijdbare rijrichtingscheiding)
 • Verplaatsing bushalte van buiten naar binnen de bebouwde kom
  • Lagere snelheid van het verkeer bij het oversteken naar de bushalte
  • Snelheidsremmend doordat de bus op de rijbaan stopt
 • Aanpassing fietsverbinding rotonde en de Fruithof
  • Toeristen van de camping kunnen veiliger de camping verlaten als voetganger/fietser
  • Door in 2 keer over te steken hoef je steeds maar met een rijrichting rekening te houden
  • In verband met de hoeveelheid caravans wordt hier de rijbaanscheiding onderbroken. Wel wordt met belijning het verloop van de rijbanen weergegeven.
  • Aanpassing verkeersgeleiders zodat het verkeer afgeremd wordt zodra het de rotonde verlaat en de Melkweg inrijdt.
 • Herstel bermen en aansluiten uitritten op het asfalt (geen complete herstrating van alle uitritten).
Komgrens huidig
Komgrens - varianten A, B en C
Kruisingen huidig
Kruisingen - variant A
Kruising met Visserstraat huidig
Kruising met Visserstraat - variant A
Voorbeeld moeilijk overrijdbare rijrichtingscheiding
Aanpassing bij rotonde

Variant A past volledig binnen de gemeentelijke beleidskaders, wettelijke regels en opgestelde richtlijnen voor verkeersontwerp. Binnen deze kaders voldoet deze variant het beste voor het oplossen van de problematiek die speelt.
Voor het volledige ontwerp van variant A klik hier .

 

Variant B

In alle gesprekken en bijeenkomsten die er zijn geweest kwam naar voren dat de oversteek bij het kruispunt Melkweg-Visserstraat-fietsverbinding naar Emmen het belangrijkste aandachtspunt is, belangrijker dan de overige kruispunten. In combinatie met het verzoek om op een stuk van de Melkweg 30 km/u in te voeren, ook al past het beleidsmatig niet, is deze variant opgesteld. Aandachtspunt hierbij is dat deze variant alleen uitgevoerd kan worden als de gemeenteraad besluit af te wijken van haar beleidskaders.

Veranderingen:

Variant A plus:

 • 30 km/u op kruispunt Melkweg-Visserstraat-fietsverbinding naar Emmen.
  Aan weggebruikers moet duidelijk gemaakt worden dat het hier echt gaat om een situatie die afwijkt van het overige verkeersbeeld op de gebiedsontsluitende route Valthermond-Valthe-Klijndijk-N34. Dit wordt niet bereikt met alleen een bord 30 km/u. Daarom worden in deze variant de volgende maatregelen getroffen op dit kruispunt:
 • Licht verhoogd plein met klinkers
 • Wegversmallingen als extra benadrukking van het bijzondere gebied
 • Verkeer van rechts heeft voorrang
 • Bomen kappen ter vergroting van het pleineffect
 • Borden plaatsen met 30 km/u-zone
Kruising met Visserstraat - variant A
Kruising met Visserstraat - variant B

Voordelen van variant B ten opzichte van variant A:

 • Lagere snelheid op kruispunt Melkweg-Visserstraat / fietsroute naar Emmen

Nadelen variant B ten opzichte van variant A:

 • Plein kan onoverzichtelijk gevoel geven bij weggebruikers
 • Kans op klachten over geluid en/of trillingen bij woningen rondom plein
 • 30 km/u voldoet niet aan beleidskader

Voor het volledige ontwerp variant B klik hier .

 

Variant C

Op 25 februari 2020 was er een informatieavond voor de aanwonenden van de Melkweg. Na afloop van deze avond konden de aanwezigen een reactieformulier meenemen, om deze later op te sturen naar de gemeente. Op de teruggekomen reactieformulieren stond vaak genoemd dat drempels gewenst zijn, ondanks dat deze variant tot geluids- en trillingsklachten kunnen leiden bij omwonenden. Variant C is opgesteld naar aanleiding van de bewonersavond.

Veranderingen:

Variant B plus:

 • Extra verhoogde kruispunten
 • Drempels op de lange rechte stukken tussen de verhoogde kruispunten in.
Kruising met Visserstraat - variant A
Kruising met Visserstraat - variant B
Voorbeeld drempel op lange rechte stukken

Voordelen variant C ten opzichte van variant B:

 • Meest snelheidsremmend

Nadelen variant C ten opzichte van variant B:

 • Kans op klachten over geluid en/of trillingen bij woningen rondom verhoogde kruispunten en drempels

Voor het volledige ontwerp variant C klik hier .

Uw voorkeursvariant

Geef vóór maandag 27 april 2020 via de enquête uw voorkeursvariant door (1 stem per adres). Alvast bedankt voor het doorgeven van uw keuze!

Heeft u een inlogcode als aanwonenden van de Melkweg binnen de bebouwde kom, klik hier . Houd uw inlogcode uit de brief bij de hand.

Overige weggebruikers van de Melkweg in Klijndijk klik hier .

 

­