We ask YOU

  • Voor iedereen
  • In je eigen omgeving
  • Eenvoudig
  • Onafhankelijk

Wat maakt We ask YOU speciaal?

Op maat

Voor u generen we die informatie die u nodig hebt. Wij formuleren de juiste vragen. Met de uitkomsten kunt u zorgen voor een gedragen plan!

Enquêteresultaten koppelen aan GIS is mogelijk!

Breed inzetbaar

Van wie heeft u informatie nodig? Van een groep belanghebbenden, een wijk of de hele stad? Wij zorgen dat iedereen binnen uw doelgroep wordt bereikt en toegang krijgt tot de vragenlijst.

Onafhankelijk

Wij zijn een onafhankelijk bureau dat zeer vertrouwelijk met alle data omgaat. Elk vragenformulier telt. De eerlijke resultaten hoort u van ons. De uitkomst mag zijn wat die is.

Bestuurlijke rust

U neemt de mening van de bevolking serieus. Kijk burger, dit is wat u vindt! Wij luisteren naar u en nemen uw mening mee in het programma van eisen. Met onderbouwde argumenten uw plan presenteren aan de bevolking!

­