weaskyou


voor een gedragen plan

 

Projecten

 

Voor een gedragen plan

Burgerparticipatie is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Burgers krijgen meer ‘een stem’ en willen graag meedenken en werken aan hun eigen leefomgeving. In het democratische politieke klimaat waarin wij leven is het belangrijk dat plannen en ideeën worden gedragen voor de bevolking. We ask YOU is uw hulp bij burgerparticipatie. Wij vormen de schakel tussen u en de burger.

 

Bereiken doelgroep

  • Voor iedereen
  • In je eigen omgeving
  • Eenvoudig
  • Onafhankelijk

Draagvlakonderzoek en omgevingscommunicatie

Op maat

Elk traject is anders en verdient een op maatgerichte aanpak. Staan we aan de start van de planvorming of evalueren we een ingevoerde maatregel? Wat is het doel van het onderzoek en wie kunnen we hiervoor het beste betrekken. Met onze enquêtes (digitaal, papier, persoonlijk) kunnen we de juiste informatie ophalen.

De resultaten van het onderzoek kunnen we, indien gewenst, koppelen aan gegevens uit GIS.

Workshop

Het persoonlijk enquêteren verhoogt de respons. Bovendien bereik je hier mee de offline-inwoners. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen, we kunnen het ook samen doen. In dat laatste geval gaat u met 'eigen mensen' de buurt in voor het stellen van vragen. Vooraf krijgen uw mensen een workshop van ons, zodat er op dezelfde manier geënquêteerd gaat worden.

Communicatie

Elk onderzoek gaat gepaard met een communicatieplan. Inwoners moeten immers worden geïnformeerd. Wij stellen het plan op en voeren het uit, uiteraard in samenwerking met u.

 

Onze opdrachtgevers

Veelal ondersteunen wij gemeentes, wijkraden/dorpsbelangen en woningbouwverenigingen. Ook aannemers, projectontwikkelaars en architectenbureaus maken gebruik van onze expertise.

­